Τη συμμετοχή των δήμων στη διαχείριση του ΕΣΠΑ ζητεί η ΚΕΔΕ

Τη συμμετοχή των δήμων στη διαχείριση του ΕΣΠΑ ζητεί η ΚΕΔΕ

 

 

 

Τη συμμετοχή της στη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ ζήτησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, εκτιμώντας ότι η επιτυχής υλοποίησή του συνιστά εθνικό στόχο.
 
Από το βήμα της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε την ανάγκη οι δήμοι να οριστούν φορείς υλοποίησης έργων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 
Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει άμεση ένταξη του έργου υλοποίησης της κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού των δήμων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μικρών δήμων για τη συμμετοχή τους στο ΕΣΠΑ.
 
Ο κ. Πατούλης κατήγγειλε ότι «18 μήνες μετά την έγκρισή του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για την Ελλάδα και 11 μήνες μετά την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει».
 
Βρίσκεται, κατέληξε, ακόμη σε φάση σχεδιασμού ή οργάνωσης των διαδικασιών υλοποίησης, κι’ αυτό είναι επιζήμιο για την προσπάθεια της χώρας να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές δράσεις.