Την πλάτη στα Κέντρα Υγείας, γυρίζουν οι γιατροί

Την πλάτη στα Κέντρα Υγείας, γυρίζουν οι γιατροί

 

 

 

 

Απρόθυμοι να διοριστούν σε κάποιο κέντρο υγείας εμφανίζονται οι γιατροί λόγω κυρίως της αμοιβής αλλά και της απαξίωσης του ιατρικού επαγγέλματος.
 
Οι γιατροί  μάλιστα που εργάζονται σε κέντρα υγείας δηλώνουν ότι το σημερινό σύστημα οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει ανάγκη σημαντικών αλλαγών αλλά οι περισσότεροι ιατροί θεωρούν ότι έχουν μικρή επιρροή στον προσανατολισμό των αλλαγών. 
 
Την ίδια στιγμή, ποσοστό 42,7% των γιατρών των Κέντρων Υγείας αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα διακομιδής ασθενούς με κάποιο μέσο, σε περίπτωση που χρειασθεί. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα για τις απόψεις των γιατρών των Κέντρων Υγείας, που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου μεταξύ 4/3/2015 και 3/5/2015, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Επαμεινώνδας Ε. Πανά. 
 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι γιατροί των Κέντρων Υγείας στην πλειοψηφία τους (51,6%) θεωρούν ότι τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν καλά αλλά χρειάζονται αρκετές αλλαγές για να λειτουργήσουν καλύτερα. Οι ιατροί που δηλώνουν ότι τα Κέντρα Υγείας δε λειτουργούν καλά και χρειάζονται σημαντικές αλλαγές είναι στο 41,3%. Μόλις το 7,1% των ιατρών πιστεύει ότι τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν αρκετά καλά και χρειάζονται μικρές βελτιώσεις για να λειτουργήσουν καλύτερα. 
 
Ως προς τα ζητήματα διακομιδής των ασθενών, οι ιατροί σε ποσοστό 54,8% («Υπάρχει πάντα» + «Υπάρχει μερικές φορές») δηλώνουν ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα διακομιδής ασθενούς με κάποιο μέσο. Ένα σημαντικό ποσοστό (43,7%) ιατρών δηλώνει ότι δεν υπάρχει πάντα μέσο άμεσης διακομιδής ασθενούς. 
 
Πληθωρισμός γιατρών
 
Η πλειοψηφία των ιατρών 60,5% («Το πιστεύω πολύ» + «Το πιστεύω») θεωρεί ότι υπάρχει «πληθωρισμός» στο ιατρικό επάγγελμα. Ενώ ένα ποσοστό 24,2% δεν πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά ιατρών. Όμως, παρά τη μεγάλη προσφορά ιατρών, δεν σημαίνει ότι υπάρχει αναλογική προσφορά ιατρών που θα επιθυμούσαν να εργαστούν στα Κέντρα Υγείας. 
 
Πού οφείλεται το γεγονός άρνησης των ιατρών να εργαστούν στα Κέντρα Υγείας; Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο κύριος λόγος άρνησης διορισμού ιατρών στα Κέντρα Υγείας είναι το ύψος της αμοιβής.