Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις η ρύθμιση οφειλών σε 12 δόσεις

Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις η ρύθμιση οφειλών σε 12 δόσεις

 

 

Χωρίς στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση και εμπράγματες εξασφαλίσεις - εγγυήσεις ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή, μπορούν να εντάσσονται έως και τις 14 Αυγούστου του 2017 στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστούν εισφορές πάνω από 50.000 ευρώ και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής του ΟΑΕΕ Δ. Τσακίρης, με τη νέα διάταξη του ν. 4336/15 παρ.7 αναστέλλεται η υποχρέωση προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου (έως 14.8.2017).

Η αναστολή αφορά ρυθμίσεις που εκκρεμούν ενώ τυχόν εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που ήδη έχουν παρασχεθεί εξακολουθούν να ισχύουν.