Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου

 
Στην 1η τακτική συνεδρίαση για το 2015 καλεί τα μέλη της ο Δήμαρχος Μυκόνου. Δύο είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση και συγκεκριμένα:
 
1.Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυκόνου έτους 2016 
 
2. Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2016. 
 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα της ΚΔΕΠΠΑΜ.