Άσκηση ετοιμότητας από το Λιμενικό Ταμείο στις 4 Νοεμβρίου

Άσκηση ετοιμότητας από το Λιμενικό Ταμείο στις 4 Νοεμβρίου

 

 

 
Σε εφαρμογή των απαιτήσεων των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζομε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου πρόκειται να πραγματοποιήσει την Τετάρτη 4η Νοεμβρίου 2015 και μεταξύ των ωρών 10:00-14:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού Γεώργιου Αξιώτη (Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο), την ετήσια Άσκηση Ασφαλείας των Λιμενικών του Εγκαταστάσεων Νέου και Παλαιού Λιμένα Μυκόνου. 
 
Η Άσκηση Ασφαλείας αποφασίσθηκε να είναι «Άσκηση Ασφαλείας επί Χάρτου», όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα από την Αρμόδια Αρχή Σχέδια Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 
Στην άσκηση έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι εκ του νόμου φορείς όπως λιμεναρχείο πυροσβεστική αστυνομία δ/νση πολιτικής προστασίας Μυκόνου σωματείο λεμβούχων εκπρόσωποι ρυμουλκών κέντρο υγείας κ.α.. 
 
(Φωτογραφία από προηγούμενη άσκηση ετοιμότητας του ΔΛΤΜ στο νέο λιμάνι)