Ο κύβος ερρίφθη: Μια εβδομάδα νωρίτερα από τις Ευρωεκλογές, ο πρώτος γύρος των Δημοτικών εκλογών

Ο κύβος ερρίφθη: Μια εβδομάδα νωρίτερα από τις Ευρωεκλογές, ο πρώτος γύρος των Δημοτικών εκλογών

 

 

 

 

Αλλάζει η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι εκλογές για την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών θα διεξαχθούν τελικά μία εβδομάδα νωρίτερα από τις ευρωεκλογές και σε περίπτωση που υπάρξει δεύτερος γύρος αυτός θα συμπέσει με τις εκλογές των ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.
 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η αλλαγή κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθούν δυσχέρειες στην προπαρασκευή στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κυρίως κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τόσο στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, όσο και στους εκλογείς.
 

Ως γενεσιουργός αιτία ανάγεται η υποχρέωση των εκλογέων να σημειώσουν σταυρό προτίμησης στα ψηφοδέλτια των υποψήφιων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών, μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως χρονοβόρα τόσο κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, όσο και κατά την καταμέτρηση των σταυρών. 
 

Παράλληλα καταργούνται οι διατάξεις σχετικά με την συμμετοχή ομογενών και νομίως διαμένοντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών της ΕΖΕΣ που διαμένουν νόμινα στην χώρα, στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εφεξής δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές. 
 

Μία μέρα νωρίτερα, σύμφωνα με την τροπολογία, θα γίνεται πλέον και η κατάθεση των συνδυασμών στον Άρειο Πάγο για τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάθεση θα γίνεται την 12η και όχι την 13η ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ώστε ο απαιτούμενος χρόνος για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών και βουλευτών Επικρατείας από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου που είναι η 14η μέρα, να είναι όχι μία, αλλά δύο ημέρες, με σκοπό την διασφάλιση μιας ευχερέστερης και ασφαλέστερης διεξαγωγής της διαδικασίας.
 

Επίσης σύμφωνα με την τροπολογία υπάρχουν αλλαγές και στις αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη καθώς α) συντμένονται οι προθεσμίες για την επίδοση ή κατάθεση της δήλωσης με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός υποψηφίων βουλευτών, β) τον προσδιορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστηάτων ψηφοφορίας και γ) αποστολή από τις αρμόδιες αρχές στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου των ονομαστικών καταλόγων για τον διορισμό αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής.  


Συγκεκριμένα:η παρ.2 του αρθρ.55 του π.δ. 26/2012 (57') αντικαθίσταται ως εξής: "2.Οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται το αργότερο δέκα ημέρες μετά την κατά το αρθρ.31 παρ.3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου και κοινοποιούνται αμέσως στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου και διά του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άρειο Πάγο". Ακολούθως η παρ.6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α'57) αντικαθίσταται ως εξής: Το Υπουργείο Εσωτερικών δέκα ημέρες το αργότερο μετά την κατά το άρθρο 31 παρ.3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, πίνακες των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την επικράτεια". 

Οι δε ονομαστικοί κατάλογοι θα πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο δέκα ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παρ.3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.