Πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ για το ΦΠΑ στα νησιά από Μυκονιάτη επιχειρηματία

Πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ για το ΦΠΑ στα νησιά από Μυκονιάτη επιχειρηματία

 

 

 
Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία η από 29.9.2015 υπουργική απόφαση που προβλέπει την σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας επιχειρηματίας της Μυκόνου.
 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ο αυξημένος συντελεστής ΦΠΑ έχει αρχίσει να ισχύει από 1.10.2015 στα νησιά: Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος.
 
Στην προσφυγή του, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι η απόφαση αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών, καθώς ο φόρος δεν μπορεί να βαρύνει ορισμένο μόνο κύκλο προσώπων και να πλήττει ορισμένη μόνο κατηγορία φορολογουμένων.
 
Επίσης, αναφέρεται στην προσφυγή ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι κάτοικοι των έξι αυτών νησιών βαρύνονται με αυξημένο ΦΠΑ σε σχέση με τους κατοίκους των άλλων νησιών του Αιγαίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας.
 
Παράλληλα, επισημαίνεται στην προσφυγή ότι ο συντελεστής του ΦΠΑ σε αυτά τα νησιά καθορίστηκε με υπουργική απόφαση και όχι με νόμο ή με Προεδρικό Διάταγμα όπως προβλέπει το Σύνταγμα, ενώ αναφέρεται ότι η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα έξι νησιά προσκρούει στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/112/ΕΚ που καθορίζει κοινό σύστημα ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.