Το νέο Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυκόνου

Το νέο Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυκόνου

 
Την 26η Σεπτεμβρίου 2015 έλαβαν χώρα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων του συνεταιρισμού. Για το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία διαρκεί 4 χρόνια, εξελέγησαν πρώτος ο κ. Παναγιώτης Κ. Κουκάς, δεύτερος ο κ. Αρτέμης Δ. Κουσαθανάς, τρίτος ο κ. Θεόδωρος Ι. Κουσαθανάς, τέταρτος ο κ. Αναστάσιος Ι. Ασημομύτης και πέμπτος ο κ. Δημήτριος Π. Κουκάς.
 
Το εν λόγω συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 30η Σεπτεμβρίου και επαναξέλεξε ως Πρόεδρο αυτού τον κ. Παναγιώτη Κων/νου Κουκά. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Αρτέμης Δ. Κουσαθανάς, Γ. Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ι. Κουσαθανάς και Ταμίας ο κ. Αναστάσιος Ι. Ασημομύτης.
Για το τριμελές εποπτικό συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι ισόχρονη με του Δ.Σ. πρώτος εκλέχτηκε ο κ. Ιωάννης Ν. Ασημομύτης, δεύτερος ο κ. Άγγελος Γ. Κουσαθανάς και τρίτος ο κ. Μάρκος Θ. Κοντός.