Προσλήψεις 908 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το υπ. Παιδείας

Προσλήψεις 908 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το υπ. Παιδείας

 
Την πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών συνολικά 908 αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2015-2016 ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Ειδικότερα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 368 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), 192 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), 92 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών), 57 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.02 (Χημικών), 188 εκπαιδευτικοί  του κλάδου ΠΕ04.04 (Βιολόγων) και 10 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.05 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.
 
Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας αναπληρωτής κλάδου ΠΕ04.01.
 
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου.