Προσλήψεις 31 ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας

Προσλήψεις 31 ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας

 

Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας για το 2014 ο Δήμος Μυκόνου αποφάσισε πρόσφατα την πρόσληψη 31 ατόμων που θα απασχοληθούν για 7 μήνες στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

 

Σύμφωνα με εισήγηση του γραφείου προσωπικού του Δήμου η οποία έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, το προσεχές διάστημα αναμένονται προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου και πιο συγκεκριμένα:

 

Έξι οδηγών απορριμματοφόρου (ΔΕ29), Δέκα εργατών καθαριότητας (ΥΕ16 οδοκαθαριστές) και δεκαπέντε εργατών καθαριότητας (ΥΕ16 πλήρωμα απορριμματοφόρων).

 

Το προσωπικό που θα προσληφθεί τμηματικά θα είναι με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα όχι πλέον των επτά μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχικές ανάγκες που παρουσιάζονται (Πάσχα, καλοκαιρινοί μήνες, έως το τέλος Νοεμβρίου).