Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη - Όλη η ατζέντα των θεμάτων

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη - Όλη η ατζέντα των θεμάτων

 

 

 

Το πρώτο δημοτικό συμβούλιο του φθινοπώρου πραγματοποιείται την προσεχή Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Μυκόνου. Μια σειρά από θέματα, 22 τον αριθμό, πρόκειται να συζητηθούν, σε μια συνεδρίαση που ξεκινά στις 7 το απόγευμα.  

Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων είναι η εξής: 

1) Περί δωρεάν παραχώρησης των Δημοτικών γηπέδων Κόρφου & Άνω Μεράς, στον Α.Ο. Μυκόνου και Α.Σ. Άνω Μεράς αντίστοιχα.
2) Περί καθορισμού τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κ ατασκευή εκάστου περιπτέρου από 1.1.2014 και κατόπιν της με αριθμ.154/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου.
3) Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους πολιτών κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
4) Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.110/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου αναφορικά με την έγκριση του απολογισμού οικονομικής χρήσης 2013.
5) Περί έγκρισης της υπ’αριθμ.111/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου αναφορικά με την έγκριση του απολογισμού οικονομικής χρήσης 2014.
6) Περί παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Ο.Α.Ε.Δ. για ένα έτος.
7) Περί έγκρισης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου κατόπιν της υπ’αριθμ.10/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. Δήμου Μυκόνου.
8) Περί λήψης απόφασης α) αναστολής χορήγησης νέων αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης μοτοποδηλάτων για τρία (3) χρόνια και β) υποβολής πρότασης-αιτήματος για την επίσης αναστολή χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων ενοικίασης μοτοσυκλετών από το Ε.Ο.Τ.
9) Περί οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων δημοτών για το έτος 2015.
10) Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση σε ιδιώτη του δημοτικού Σφαγείου του Δήμου Μυκόνου.
11) Περί ανάθεσης διενέργειας πραγματογνωμοσύνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του υπό κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου της Άνω Μεράς Μυκόνου.
12) Περί έγκρισης δαπανών-διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της ‘28ης Οκτωβρίου 1940’.
13) Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή μακέτας / σχεδιασμό και για την παραγωγή θεματικού ημερολογίου έτους 2016.
14) Περί επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών για τις λειτουργικές δαπάνες Σχολείων της Μυκόνου, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 94816/2015 χρηματικής εντολής του ΥΠ.ΕΣ.
15) Περί ορισμού επιτροπής, προσωρινής και οριστικής παραλαβής ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου.
16) Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου της κ.ΧΑ. Ζα. για τον θανόντα σύζυγό της.
17) Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου της κ.ΠΟ. Μα. για τον θανόντα σύζυγό της.
18) Περί έγκρισης μελέτης κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Μυκόνου στη θέση Αργύραινα.
19) Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη στέγαση και σίτιση της επικουρικής ιατρού του Κέντρου Υγείας του Δήμου Μυκόνου κας ΧΟΥΡΙΔΟΥ Ευτέρπης.
20) Περί διάθεσης πίστωσης Γ΄ δόσης χρηματοδότησης ΚΔΕΠΠΑΜ.
21) Περί έγκρισης 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΔΕΠΠΑΜ έτους 2015.
22) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ.