Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ για τα νεκρά ψάρια στο φράγμα

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ για τα νεκρά ψάρια στο φράγμα

 

 

 
Ανακοίνωση για το φαινόμενο της εμφάνισης νεκρών ψαριών στο φράγμα του Μαραθιού εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου. Όπως αναφέρεται η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ενώ έχει ήδη ανατεθεί η περισυλλογή τους και εξετάζεται η διερεύνηση του φαινομένου για την εξακρίβωση της αιτίας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση το φαινόμενο προέρχεται από βιολογικές διεργασίες που παρατηρούνται εντός της λιμνοδεξαμενής, το οποίο δεν επηρεάζει, προς το παρόν, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του φράγματος και κατά συνέπεια δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για τους πολίτες.
 
Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:
 
"Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015, ενημερωθήκαμε ότι εμφανίστηκε πλήθος νεκρών ψαριών στη λιμνοδεξαμενή Μαραθιού. 
Αμέσως κινήθηκε συνεργείο ώστε να γίνει περισυλλογή τους  και ταυτόχρονα δόθηκε εντολή για επαγρύπνηση και άμεση συλλογή των ψαριών τις επόμενες ημέρες, σε περίπτωση έξαρσης του φαινομένου. 
Η επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου ανατέθηκε άμεσα, αρχικά προφορικά και στην συνέχεια με την υπ. αρ. 220/2015 Απόφαση Προέδρου, στον  κ. Βασιλάκο Ιωάννη – Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και του Περιβάλλοντος και διαθέτει εμπειρία όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες της λιμνοδεξαμενής Μαραθιού (προ διετίας είχε διερευνήσει το φαινόμενο της οσμής  που παρουσίασε η ίδια λιμνοδεξαμενή) με στόχο την εύρεση λύσης. 
Από τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε, φαίνεται ότι πρόκειται για  φαινόμενο βιολογικών διεργασιών εντός της λιμνοδεξαμενής και οδηγεί σε φυσικοχημικά φαινόμενα (έλλειψη οξυγόνου στρωματικά από την επιφάνεια προς τον πυθμένα κλπ).
Σημειώνεται ότι η εξέλιξη του φαινομένου δεν επηρεάζει προς το παρόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της λιμνοδεξαμενής και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν  λόγοι ανησυχίας για τους πολίτες. 
Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσουμε για τις περαιτέρω εξελίξεις".