Μύκονος: Τρεις καλλιτέχνες "παίζουν" με τις Ορατότητες στη Δημοτική Πινακοθήκη

Μύκονος: Τρεις καλλιτέχνες

 

 

 
Τρεις καλλιτέχνες από διαφορετικές αφετηρίες δοκιμάζουν ένα συλλογικό εγχείρημα στη Δημοτική  Πινακοθήκη της Μυκόνου με τίτλο  “ΟΡΑΤΟΤΗΤΕΣ”. 
Ο βαθμός και οι ποιότητες της Ορατότητας διαπραγματεύονται και αναδεικνύονται στα έργα των τριών καλλιτεχνών με ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα: Θεματικά,  εννοιολογικά και ως προς την χρήση των μέσων απεικόνισης.  
 
 
 
 
Ο τίτλος «ΟΡΑΤΟΤΗΤΕΣ» αναφέρεται και στους διαφορετικούς τρόπους που βλέπουν την πραγματικότητα οι τρεις καλλιτέχνες της έκθεσης μέσα από τα έργα τους: η πραγματικότητα “ως έχει” στο έργο του Ν. Κολιγιάννη, η πραγματικότητα πίσω από μια μάσκα ή μέσα από ένα ρόλο στο έργο του Μ. Σκούρα, και η πραγματικότητα ως αποτύπωμα μιας πολύπλοκης εσωτερικής διαδικασίας στο έργο της Ζ. Ραζή. Και μήπως δεν είναι όλα αυτά, ταυτόχρονα, η πραγματικότητα;
 
 
 
 
Ένα κοινό μέσο, τρεις διαφορετικές χρήσεις
 
Σε απόλυτη αντιστοιχία βρίσκονται και οι διαφορετικές Ορατότητες των τριών καλλιτεχνών ως προς το κυριότερο κοινό στοιχείο των έργων τους, που  δεν είναι άλλο από την χρήση της φωτογραφικής εικόνας: ως κλασσική φωτογραφία, στο έργο του Ν. Κολιγιάννη, ως πληροφορία για μια φωτορεαλιστική εικαστική απεικόνιση, στο έργο του Μ.Σκούρα, και ως τελικό μέσω αποτύπωσης μιας μεικτής τεχνικής που περιλαμβάνει και την φωτογραφία, στο έργο της Ζ. Ραζη.
 
Η φωτογραφική και εικαστική έκθεση θα φιλοξενηθεί στην Δημοτική Πνακοθήκη Μυκόνου από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.