Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόλοιπα του 2011 σε νησιά του Αιγαίου

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόλοιπα του 2011 σε νησιά του Αιγαίου

 

 


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανσιμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινωνικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στις 09/09/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

1.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 221 "ΔΑΣΩΣΕΙΣ" με: Ποσό: 964.434,08 € Και πλήθος: 1.253

2.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με: Ποσό: 171.355,40 € Και πλήθος: 6

3.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 132 "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με: Ποσό: 9.507,08 € Και πλήθος: 10

4.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Χίου 2011 με: Ποσό: 2.535,00 € Και πλήθος: 89

5.ΠΛΗΡΩΜΗ για την Ενίσχυση εσπεριδοειδών Σάμου 2011 με: Ποσό: 68,60 € Και πλήθος: 2

6.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Δωδεκανήσων 2011 με: Ποσό: 90,00 € Και πλήθος: 2

7.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Καλύμνου 2011 με: Ποσό: 650,00 € Και πλήθος: 1

8.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για κριθάρι Λήμνου 2011 με: Ποσό: 2.319,00 € Και πλήθος: 8

9.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για φάβα Σαντορίνης 2011 με: Ποσό: 328,70 € Και πλήθος: 2

10.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για την καλλιέργεια Μαστίχας 2011 με: Ποσό: 655,78 € Και πλήθος: 1

11.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για Αίγειο Γάλα 2011 με: Ποσό: 64,08 € Και πλήθος: 1

12.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για Πρόβειο Γάλα 2011 με: Ποσό: 76,46 € Και πλήθος: 1

13.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για Δαμάσκηνα 2011 με: Ποσό: 40,00 € Και πλήθος: 1

14.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Θηλαζουσών Αγελάδων 2011» με: Ποσό: 160.799,73 € Και πλήθος: 56

15.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Θηλαζουσών Αγελάδων 2011» με: Ποσό: 42.855,72 € Και πλήθος: 19

16.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για τοματάκι Σαντορίνης 2011 με: Ποσό: 149,95 € Και πλήθος: 2