"Τρέχει" ο διαγωνισμός για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο γήπεδο του Κόρφου

 
Στις 29 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν οι προσφορές για την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα και των υπολοίπων εργασιών που προβλέπονται στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Μυκόνου. 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες εργασίες:
 
Θα αποξηλωθούν ο υπάρχον χλοοτάπητας και θα αποθηκευθεί με μέριμνα του
αναδόχου σε σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία - οι υφιστάμενες εστίες
ποδοσφαίρου και τα στερεά εγκιβωτισµού τους.
 
Διαμόρφωση – ισοπέδωση και συμπύκνωση με μηχανικά η άλλα μέσα όπου αυτό χρειαστεί κατά την κρίση της υπηρεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία επιπέδωση καθώς και οι απαιτούμενες ρήσεις στην βάση που θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας.
 
Τοποθέτηση του χλοοτάπητα επί της διαµορφωµένης επιφανείας.
 
Μεταφορά αυτού εντός του γηπέδου σε ρολά και άπλωµα εγκάρσια του διαµήκους άξονα του γηπέδου. Ένωση των ρολών και συγκόλληση στην κάτω πλευρά τους µε χρήση ειδικών ταινιών. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν µε ειδικά εργαλεία ώστε να µην υπάρχουν ανωµαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις. Χτένισµα των ινών.
 
Το έργο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να παραδοθεί εντός 30 ημέρων από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
(φωτογραφία αρχείου)

Παρόμοια άρθρα

Μύκονος

Μύκονος

Μύκονος