Σχολή διαιτησίας σε Σύρο-Νάξο-Σαντορίνη

Σχολή διαιτησίας σε Σύρο-Νάξο-Σαντορίνη

 

 

 

 

Η επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Κυκλάδων διοργανώνει σχολή διαιτησίας στα νησιά Σύρο-Νάξο-Σαντορίνη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει και γίνονται δεκτές από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
 
Υπεύθυνος της σχολής διαιτησίας έχει οριστεί ο κ. Σουλτάνης (693 6556296). Υπεύθυνος οργάνωσης, συντονισμού και ενημέρωσης για τη σχολή διαιτησίας της Νάξου, έχει αναλάβει ο κ. Ε. Φουτάκογλου πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της ΕΠΣ Κυκλάδων (697 2806339). 
 
Αντίστοιχα, στη Σαντορίνη υπεύθυνος οργάνωσης, συντονισμού και ενημέρωσης της σχολής διαιτησίας έχει αναλάβει ο κ. Α. Φωτεινός μέλος του Δ.Σ της ΕΠΣ Κυκλάδων (6975580304).
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι νέοι διαιτητές ηλικίας 16-35 ετών και 14-16 ετών (δόκιμοι νέοι διαιτητές) μπορούν να επικοινωνούν με τους ανωτέρω υπεύθυνους στα τηλέφωνα που αναφέρονται.
 
Τα δικαιολογητικά των νέων υποψηφίων διαιτητών είναι:
 
1. Αίτηση (δίνεται από την ΕΔ/ΕΠΣΚ)
2. 1 φωτογραφία ταυτότητας
3. Απολυτήριο Γ  Γυμνασίου και άνω (φωτοτυπία)
4. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
5. Ποινικό μητρώο
6. Ιατρικές γνωματεύσεις οφθαλμίατρου-καρδιολόγου
 
Η σχολή διαιτησίας θα είναι ταχύρρυθμη και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015.