Μέσω των ΚΕΠ βεβαιώσεις και ανανέωση δελτίων ανεργίας

Μέσω των ΚΕΠ βεβαιώσεις και ανανέωση δελτίων ανεργίας


Διευρύνονται οι αρμοδιότητες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς από τα τέλη Σεπτεμβρίου χιλιάδες άνεργοι θα μπορούν να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις και να ανανεώνουν τα δελτία ανεργίας τους από τα ΚΕΠ της πριοχής τους..

 
Όπως αναφέρεται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι συγκεκριμένες ενέργειες θα μεταφερθούν από τον ΟΑΕΔ στα ΚΕΠ.
 
Επίσης, από τις 4 Ιανουαρίου του 2016 τα ΚΕΠ θα δέχονται τις αιτήσεις και για την καταβολή όλων των ειδικών επιδομάτων (μακροχρόνιας ανεργίας, επίσχεσης εργασίας, παροχών μητρότητας κ.α.).