Αλλαγή στο τιμόνι της Πολεοδομίας

Αλλαγή στο τιμόνι της Πολεοδομίας

 

 

Στην αντικατάσταση του προϊσταμένου της Πολεοδομίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, προχώρησε με απόφασή της η ασκούσα καθήκοντα Δημάρχου Ειρήνη Γρυπάρη.

 

Αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανέλαβε η Σταματούλα Καζακίδου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών σε αντικατάσταση του Σταύρου Ματζιβή.

 

Η απόφαση ισχύει από τις 30 Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προσωπικού Ν. Κυκλάδων.