Ανοικτός διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου

Ανοικτός διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου

 

 

 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου και προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για το 2014.  Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο τιμολόγιο που θα προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 120.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εκ των οποίων τα 82.109,08 ευρώ αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών και τα 37.890,92 ευρώ την παροχή εργασίας συντήρησης και επισκευής και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21/02/2014 και ώρα 11:30 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ώρα λήξεως των προσφορών η 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας.

Λεπτομέρειες για τους όρους διακήρυξης από το γραφείο κινήσεως του Δήμου Μυκόνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.