Προς πώληση ακίνητο της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου

Προς πώληση ακίνητο της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου
 
Η Ιερά Μητρόπολη Σύρου, κατόπιν αποφάσεως  του Μητροπολιτικού Συμβουλίου προτίθεται να προβεί στην πώληση, απευθείας  ή στην αξιοποίηση με αντιπαροχή ακίνητου, ιδιοκτησίας της, το οποίο ευρίσκεται παραπλεύρως του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμορφώσεως, στην Ερμούπολη, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρου Λυκούργου και Ομήρου.
 
Το συγκεκριμένο ακίνητο, για το οποίο έχει εκδοθεί Έκθεση Επικινδυνότητας, αποτελείται από τρείς ορόφους, ημιυπόγειο, εμβαδού 50 τ.μ., ισόγειο, εμβαδού 110, 47 τ.μ., και  α΄ ορόφο, εμβαδού 110, 47 τ.μ.  
 
Ως τιμή εκκινήσεως ορίζεται το ποσόν των 150.000, 00 €.
 
Καλείται  κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής να υποβάλει έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα αναφέρεται το προτεινόμενο τίμημα της αγοράς ή αντιπαροχής και ο τρόπος καταβολής του, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί της οδού Βαφιαδάκη 2, στην Ερμούπολη, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου  2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π. μ. μέχρι 14.00 (τηλ.2281082582-εσωτ. 101). 
 
Η Ιερά Μητρόπολη Σύρου διατηρεί το δικαίωμα για την ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς καμία υποχρέωσή της έναντι των συμμετεχόντων.