Ευχαριστήριο Σέγας Κυκλάδων για τον Γύρο της Τήνου

Ευχαριστήριο Σέγας Κυκλάδων για τον Γύρο της Τήνου

 

 

 
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων ευχαριστεί τον Δήμαρχο Τήνου κ. Παναγιώτη Κροντηρά για την ενεργή στήριξη του στην διάδοση του αθλητισμού στην Τήνο.  Με την υιοθέτηση αθλητικών προτάσεων και προγραμμάτων και την ολοκλήρωση των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί η Τήνος σύντομα θα αναδειχτεί σε σημείο αναφοράς για όλες τις Κυκλάδες ως προς τα αθλητικά πεπραγμένα. 
 
Επίσης, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων ευχαριστεί το επιτελείο του κ. Δημάρχου, το προσωπικό του Δήμου και τους δύο αντιδημάρχους κ.κ. Λουφέκη και Λούβαρη για την επιτυχή διεξαγωγή των kids athletics και του Γύρου της Τήνου.