Πιο αυστηροί οι όροι για τους οφειλέτες

Πιο αυστηροί οι όροι για τους οφειλέτες

 

 

 

Πιο αυστηρός και «σφιχτός» έγινε ο «νόμος Κατσέλη» με στόχο την προστασία όσων πραγματικά βρίσκονται σε μόνιμη οικονομική αδυναμία αλλά και τη γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων που στοιβάζονται αυτή τη στιγμή κατά χιλιάδες στα Ειρηνοδικεία.
 
Το υπουργείο Οικονομίας εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο του νέου πλαισίου που ψηφίστηκε μαζί με τη συμφωνία της χώρας και των δανειστών.
 
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της, επισπεύδονται οι διαδικασίες εκδίκασης των υποθέσεων ρύθμισης ή διαγραφής χρεών για δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες που έχουν κάνει αιτήσεις υπαγωγής στον «νόμο Κατσέλη» και έχουν πάρει δικάσιμο για μετά το 2018. Μέσα σε τέσσερις μήνες θα πρέπει να το ζητήσουν γραπτώς από τα δικαστήρια.
 
Την ίδια στιγμή, άλλοι 130.000 οφειλέτες που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους στα Ειρηνοδικεία, έχοντας περάσει από τότε έξι μήνες χωρίς να πάρουν ημερομηνίες για την εκδίκαση της υπόθεσής τους, με βάση τον ίδιο νόμο, θα πρέπει να προσκομίσουν επικαιροποιημένα στοιχεία.
 
Το νέο πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ και σε αυτόν μπορούν να υπαχθούν, ως γνωστόν μισθωτοί, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην έμποροι οι οποίοι τελούν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
 
Από τις αλλαγές που έγιναν, εκτός των δύο προαναφερόμενων, ξεχωρίζουν:
 
Χρέη 
 
Η δυνατότητα του οφειλέτη που κάνει αίτηση στο Ειρηνοδικείο να συμπεριλάβει πέρα από τα χρέη προς ιδιώτες πιστωτές και εκείνα που ενδεχομένως έχει και στο Δημόσιο (εφορία, Ταμεία κ.λπ.) Δεν μπορεί όμως οι οφειλές προς το Δημόσιο να είναι οι μόνες που θα ζητά να διευθετηθούν από τα Ειρηνοδικεία, αλλά θα πρέπει να είναι μαζί με εκείνα προς τράπεζες.
 
Επίσης, το φυσικό πρόσωπο αν είναι ενταγμένο ήδη σε κάποια ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο (π.χ. 100 δόσεις) απαγορεύεται να ζητά και τη διευθέτηση μέσω του νόμου Κατσέλη. Θα πρέπει να επιλέξει. Σημειωτέον ότι τα χρέη προς το Δημόσιο δεν θα πρέπει να έχουν προκύψει στον τελευταίο χρόνο πριν από την υποβολή της αίτησης.
 
Καθορίζεται η υποχρέωση του οφειλέτη σε σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών του, μηνιαίως, κατά το σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής και αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών.
 
Εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του (προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ) ως εξαιρούμενες από το εισόδημα του οφειλέτη και της οικογένειάς του, προκειμένου να καθοριστούν οι μηνιαίες καταβολές προς του πιστωτές του. Ταυτόχρονα όμως προβλέπεται ότι, σε κάθε στάδιο, το τυχόν υπερβαίνον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αποδίδεται στους πιστωτές του οφειλέτη, μέσω των μηνιαίων καταβολών.
 
Από τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, για την αποπληρωμή των χρεών του, εξαιρείται η κύρια κατοικία εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Αυτό το όριο θα ισχύει μέχρι να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίζει νέα κριτήρια για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας. Αυτά θα είναι το ύψος της αντικειμενικής αξίας, των εισοδημάτων και των οφειλών.
 
Εισάγεται η διαδικασία ταχεία διευθέτησης μικρών οφειλών έως 20.000 ευρώ για όσους έχουν μηδενικό εισόδημα και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, ενώ και οι καταθέσεις τους δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Όσοι υπαχθούν θα μπουν σε 18μηνη επιτήρηση. Αν στο διάστημα αυτό δεν αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση τότε θα κερδίζουν την οριστική διαγραφή των χρεών τους.