«Μπλόκο» στην έκδοση νέων συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2015

«Μπλόκο» στην έκδοση νέων συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2015

 

 

 

«Μπλόκο» στην έκδοση νέων συντάξεων -αναδρομικά από 1/1/2015 και για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί- βάζει το ΙΚΑ λόγω αδυναμίας έγκυρου και οριστικού υπολογισμού τους μετά τη ψήφιση του νέου νόμου, ο οποίος προβλέπει, σε εφαρμογή του ν. 3863/10, τη χορήγηση ενός τμήματος σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η/1/2011 και μετά, με βάση χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και αναλογία της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ.
 
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ημερησίας», και τα άλλα ταμεία κύριας ασφάλισης καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία ειδική εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων στους συνταξιοδοτούμενους από την 1η/1/2015 και δεν έχει γίνει ακόμη καμία «προσαρμογή» στα μηχανογραφικά συστήματα τα οποία υποστηρίζουν αυτοματοποιημένα την όλη διαδικασία. Οπως στο ΙΚΑ το οποίο, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο εστάλη χθες στις αρμόδιες διευθύνσεις, δίνει «οδηγία» να μην εκδίδονται οριστικές αποφάσεις!
 
Η πρώτη εγκύκλιος 
 
Η πρώτη (και η μόνη έως σήμερα) εγκύκλιος που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Π. Χαϊκάλης προβλέπει ότι οι σχετικές διατάξεις του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α', 15-7-2010) εφαρμόζονται από την 1η/1/2015. Και δίνει γενικές μόνο οδηγίες που έχουν ως εξής:
 
Για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι και 31/12/2010 και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1/1/2015 και μετά, το αναλογικό ποσό σύνταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο ποσών:
 
Αυτό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μέχρι και 31/12/2010 (υπολογίζεται με βάση τα κατά το έτος συνταξιοδότησης ισχύοντα από γενικές ή καταστατικές διατάξεις ποσοστά και συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα κατ' έτος ποσά συντάξεων) και το ποσό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 και μετά (υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα).
 
Ο τρόπος υπολογισμού του αναλογικού ποσού σύνταξης εφαρμόζεται, με βάση τον νέο νόμο 4334/2015 για όσους συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 και μετά, ανεξάρτητα από το εάν το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015.
 
Η βασική σύνταξη (360 ευρώ φέτος) θα καταβάλλεται σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης των 15 ετών, έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (ατομικό εισόδημα έως 5.040 ευρώ και οικογενειακό έως 10.080 ευρώ) και κριτήρια διαμονής στη χώρα. Θα καταβάλλεται, επίσης, στους δικαιούχους αναλογικής σύνταξης, από την ημερομηνία χορήγησής της.
 
Το άθροισμα των ποσών της βασικής και της αναλογικής σύνταξης λόγω γήρατος, για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών ή λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και πάνω ή λόγω εργατικού ατυχήματος, δεν μπορεί να υπολείπεται των 392,7 ευρώ για πλήρη σύνταξη (αντί 486 ευρώ για τους ήδη συνταξιούχους).
 
Οπως διευκρίνισε ο υφυπουργός το όριο υπολογίστηκε με βάση το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Και «αν τυχόν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι οι μειώσεις στον κατώτατο μισθό ή στο κατώτατο ημερομίσθιο είναι αντισυνταγματικές, η πολιτεία θα αναζητήσει... ισοδύναμα μέτρα αντιστάθμισης».