Αυτοψία σε παραλίες για την τήρηση της νομιμότητας ζητά από την Κτηματική ο Δήμαρχος Μυκόνου

Αυτοψία σε παραλίες για την τήρηση της νομιμότητας ζητά από την Κτηματική ο Δήμαρχος Μυκόνου

 

 


Την πραγματοποίηση αυτοψίας σε παραλίες για την τήρηση της νομιμότητας σχετικά με την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρων στον αιγιαλό, ζητά από την Κτηματική Υπήρεσία ο Δήμαρχος Μυκόνου.

Με το υπ. αριθμ. 6928/17-08-2015 έγγραφό του ο κ. Κωνσταντίνος Κουκάς ζητά η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου να προβεί "στις κατά νόμο και αρμοδιότητα αυτοψίες για την διαπίστωση της τήρησης της νομιμότητας και την απομάκρυνση των όσων (ομπρελών και καθισμάτων) έχουν παρανόμως εγκατασταθεί".

Ο Δήμαρχος Μυκόνου επικαλείται έγγραφα του ΑΤ Μυκόνου όπως και προφορικές καταγγελίες που έχουν υπάρξει για καταλήψεις τμημάτων παραλίας σε Λια, Πάνορμο και Καλό Λιβάδι χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής 

Αναλυτικά ο κ. Κουκάς αναφέρει:

"Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων (έγγραφα του ΑΤ Μυκόνου) που αφορούν κατάληψη τμήματος παραλίας με ξαπλώστρες και ομπρέλες θαλάσσης άνευ αδείας από την αρμόδια αρχή στις παραλίες Λια, Πάνορμο και Καλό Λιβάδι και λόγω του γεγονότος ότι στο Δήμο δεχόμαστε ακόμη συχνά προφορικές καταγγελίες για την παράνομη κατάληψη των ως άνων παραλιών, σας καλούμε μετά τις ήδη ως άνω ενέργειές σας, να προβείτε στις κατά το νόμο και αρμοδιότητα αυτοψίες για τη διαπίστωση της τήρησης της νομιμότητας και την απομάκρυνση των όσων παρανόμως έχουν εγκατασταθεί".

(φωτογραφία αρχείου)