Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

 

 
Με 19 θέματα της ημερήσιας διαταξης θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 7 το απόγευμα. Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων: 
 
1) Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2015 κατόπιν της υπ’αριθμ.118/2015 απόφασης της Ο.Ε., τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ο.Π.Δ. Δήμου Μυκόνου
2) Περί έγκρισης της με αριθ.19/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο.’Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’» αναφορικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την κατάθεση αίτησης-προσφορά για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 
3) Περί εκλογής δύο δημοτικών συμβούλων και αναπληρωτών αυτών, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 3584/2007 (άρθρο 45 του Ν.3979/2011)
4) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου (ένας δημοτικός σύμβουλος) ο οποίος θα συμμετάσχει ως Πρόεδρος στην συγκρότηση του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων.
5) Περί έγκρισης της με αριθ.20/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο.’Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’» αναφορικά με την τροποποίηση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
6) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου και του αναπληρωτή αυτού για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρου προς μίσθωση για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου.
7) Περί διάθεση πίστωσης ποσού 4.662,00 € σε συμπλήρωση της υπ’αριθμ.110/2015 απόφασης Δ.Σ.
8) Περί έγκρισης επικαιροποιημένης μελέτης αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κόρφου Μυκόνου.
9) Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 25.474,39 € στα πλαίσια της χρηματοδότησης της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. από το Δήμο.
10) Περί έγκρισης της υπ’αριθμ.29/2015 απόφασης της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. αναφορικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης καθώς και του πίνακα στοχοθεσίας της, έτους 2015.
11) Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 9.345,00€ για την υποστήριξη –κάλυψη δαπανών της μουσικής εκδήλωσης «Μουσική Πανσέληνος στην Δήλο» 2015, που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Δήμου Μυκόνου.
12) Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ., κατόπιν παραίτησής του.
13) Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., κατόπιν παραίτησής του.
14) Περί αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ» λόγω παραιτήσεως αναπληρωματικού μέλους και παραιτήσεων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) των εκπροσώπων των εργαζομένων και μη υπόδειξης νέων εκπροσώπων εκ μέρους των εργαζομένων.
15) Περί συμπληρώσεως της υπ’αριθμ.92/2015 απόφασης του Δ.Σ.Μυκόνου σύμφωνα με τις υποδείξεις του με αριθμ.πρωτ.44884/2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
16) Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για την ανανέωση Περιβαλλοντικών όρων του Χ.Υ.Τ.Α.Μυκόνου»
17) Περί διάθεσης πίστωσης ποσού 14.000,00 € για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους συνδημότες μας σε συνέχεια της υπ’αριθμ.100/2015 απόφασης του Δ.Σ.Μυκόνου
18) Περί χορήγησης ή μη  αδειών ίδρυσης και λειτουργίας γραφείων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων κατόπιν αιτήσεων. 
19) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ.