Σε τρία βήματα η ανακεφαλαιοποίηση - Τι προβλέπεται για τα «κόκκινα» δάνεια

Σε τρία βήματα η ανακεφαλαιοποίηση - Τι προβλέπεται για τα «κόκκινα» δάνεια

 

Ολα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, δεσμεύεται να αναλάβει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου.
 
Οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να επηρεάσει τις τράπεζες θα αποφασίζεται μετά από στενή διαβούλευση με την Ε.Ε., την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και κατά περίπτωση τον ESM.
 
Στόχοι
 
Μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2015 οι αρχές θα ολοκληρώσουν στρατηγική για την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος που έχει επιδεινωθεί από τα τέλη του 2014 με στόχους:
 
• Την εξομάλυνση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής και ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων.
• Την ενίσχυση της διακυβέρνησης ΤΧΣ και τραπεζών.
• Την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 
Η στρατηγική αυτή που θα βασιστεί στο θεσμικό πλαίσιο που ήδη υφίσταται από το 2013 με προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες, και θα περιλαμβάνει σχέδια σχετικά με τις ξένες θυγατρικές των τραπεζών, σύμφωνα με τα προγράμματα αναδιάρθρωσής τους που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχο θα έχει την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδύσεων στις τράπεζες και την επιστροφή τους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μεσοπρόθεσμα.
 
Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, οι αρχές δεσμεύονται για επαρκή βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα και την επίτευξη διατηρήσιμου μοντέλου τραπεζικής χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες θα κληθούν να υποβάλουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης στην ΤτΕ ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση της ρευστότητας και να χαλαρώσουν σταδιακά οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.
 
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
 
Αποθεματικό ασφαλείας έως 25 δισ. ευρώ προβλέπεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και το κόστος της εξυγίανσης μη βιώσιμων τραπεζών.
 
Η ανακεφαλαιοποίηση θα διεξαχθεί σε τρία στάδια.
 
• Αξιολόγηση αναγκών μέσω stress tests
• Υποβολή σχεδίων στην ΕΚΤ από τις τράπεζες.
• Διαδικασία κεφαλαίωσης των τραπεζών.
 
Η ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει με στόχο τη διατήρηση της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών και τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων.
 
Στις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να διέπουν την ολοκληρωμένη στρατηγική την οποία θα συντάξουν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα οι αρχές περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη τροποποίησης του νόμου Χαρδούβελη, με τον οποίο το Δημόσιο εγγυάται μεγάλο μέρος από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
 
«Στόχος της τροποποίησης είναι να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
 
Σε χθεσινό τηλεγράφημα του Reuters ας σημειωθεί πως γίνεται λόγος για δυνατότητα προκαταβολής τμήματος από τα 25 δισ. ευρώ, ύψους 10 δισ. ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν οι τράπεζες και να υπάρξει ρευστότητα στην οικονομία. Διευκρινίζεται ωστόσο πως αυτό το ποσό αν και μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμο ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις τράπεζες, θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό και θα είναι διαθέσιμο στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας αφού έχει προηγηθεί ένα μικρό τεστ κοπώσεως, πριν πάντως την ολοκλήρωση των stress tests.
 
«Κόκκινα» δάνεια 
 
Το προς υπογραφή τρίτο Μνημόνιο επιδιώκει να δημιουργήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) τα οποία έχουν πλέον ανέλθει στα 90 δισ. ευρώ.
 
Για τον σκοπό αυτόν αίρονται τα κανονιστικά εμπόδια που υπάρχουν σήμερα, ενώ θεσπίζονται και νέα εργαλεία για να δημιουργηθεί «μια δυναμική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τα παραπάνω θα εξελιχθούν σε διάστημα 6-12 μηνών.
 
Η δομή της διαχείρισης αφήνεται ελεύθερη και οι τράπεζες είτε θα κινηθούν μέσω των υπερδιεύθυνσεων που έχουν δημιουργήσει είτε θα συμπράξουν με ξένες πλατφόρμες, είτε, τέλος, να υπάρξει πώληση χαρτοφυλακίου δανείων.
 
Αλλαγές θα γίνουν και σε ό,τι αφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας βάσει του οποίου θα επιτρέπονται μεταβιβάσεις μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων δανείων.
 
Ως το τέλος του μήνα η ΤτΕ θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, σε συμφωνία με τους Θεσμούς. Ο κώδικας θα αναθεωρηθεί εκ νέου ως το τέλος Μαρτίου 2016 για να διευκολυνθούν οι αναδιαρθρώσεις ομάδων δανείων.
 
Εν συνεχεία ως το τέλος του Οκτωβρίου θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, ενώ θα αξιολογήσει και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ανά κατηγορία δανείων.
 
Ως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016, η ΤτΕ θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά στους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 
Οι τράπεζες θα υποβάλουν τριμηνιαίες εκθέσεις αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους με τους βασικούς δείκτες και το ΤΧΣ.
 
Μέχρι τον Δεκέμβριο θα πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα καταγράψει τα χρέη μεγαλοοφειλετών προς Δημόσιο και τράπεζες και έως τον Μάρτιο του 2016 θα πρέπει να έχει γίνει η κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών με βάση τη βιωσιμότητά τους.
 
Θα πρέπει επίσης ευθυγραμμιστεί ο πτωχευτικός κώδικας με τις ταχύτατες διαδικασίες εκποίησης που προβλέπει ο νόμος Δένδια. Η διαδικασία ρευστοποίησης για όσους μεγαλοοφειλέτες δεν ανταποκριθούν σε ρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016.