Τροποποιήσεις στις συμβάσεις έργων στις Κυκλάδες, για να διασωθούν από τις επιπτώσεις των capital controls

Τροποποιήσεις  στις συμβάσεις έργων στις Κυκλάδες, για να διασωθούν από τις επιπτώσεις των capital controls

 

 

 

 

Σε τροποποιήσεις των συμβάσεων έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
 
Οι τροποποιήσεις  κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα εντός των χρονικών περιορισμών που θέτει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος, λόγω της απορρύθμισης της πορείας υλοποίησής τους, ως επίπτωση της επιβολής των capital controls και των προβλημάτων που προκάλεσε.  
 
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την  προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στην Μάρπησσα Πάρου». 
 
Επίσης, ο κ. Χατζημάρκος υπέγραψε την προέγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου «Τοπικό σχέδιο δράσης για την προώθηση της απασχόλησης στον Δήμο Πάρου», συνολικού προϋπολογισμού 219.000 ευρώ. Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προβλεπομένων δράσεων κατά τέσσερις μήνες, μέχρι τις 31-10-2015. Το έργο είναι ενταγμάνο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013.