Προκήρυξη διαγωνισμού για την Τουριστική Προβολή της Μυκόνου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Τουριστική Προβολή της Μυκόνου

 

 

 
Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένηες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου εκπόνησης και παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Μυκόνου 2015-2017». 
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε 36.585,37 € συν 8.414,63 € για Φ.Π.Α. 23%. Συνολικά δηλαδή 45.000,00€.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη, Μύκονος, 84600 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, την ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. της ίδιας ημέρας.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμο εχει καθε φυσικο ή νομικο προσωπο, καθως και ενωση προσωπων που υποβαλλουν κοινή προσφορα, συνεταιρισμος ή κοινοπραξία, που λειτουργεί νομιμα στην Ελλαδα ή σε αλλο κρατος-μελος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χωρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χωρες, που εχουν υπογραψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβασεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρωθηκε με το νομο 2513/1997 ή σε τρίτες χωρες που εχουν συναψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ και που δραστηριοποιείται νομιμα στην Ελλαδα ή στο εξωτερικο, στον τομεα της παροχής υπηρεσιων σχετικων με το αντικείμενο του παροντος εργου.