Ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί εναντίον των βιωμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί εναντίον των βιωμάτων ενδοοικογενειακής βίας

 

 

 

 

Οι ισχυρές σχέσεις με άλλα μέλη της οικογένειας μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και τη μείωση του άγχους σε ορισμένα νεαρά άτομα που μεγάλωσαν σε σπίτια με γονική βία.
 
Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τη διδακτορική φοιτήτρια Catherine Naughton και τους συνεργάτες της από το Πανεπιστήμιο του Λίμερικ και που παρουσιάστηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 στο ετήσιο συνέδριο της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας που έλαβε χώρα στο Γουίντσορ.
 
Η Catherine Naughton δήλωσε τα εξής: «Έρευνες έχουν δείξει στο παρελθόν ότι οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί λειτουργούν ευεργετικά ψυχολογικά, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές. Στην παρούσα μελέτη ερευνήσαμε το αν οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν επίδραση στην αυτοεκτίμηση και το άγχος των νέων ανθρώπων που είχαν εκτεθεί σε ενδοοικογενειακή βία ανάμεσα στους γονείς ή τους συγγενείς τους καθώς μεγάλωναν».
 
Σε μια online έρευνα συμμετείχαν 465 νέοι ηλικίας 17-25 ετών (το 70% ήταν γυναίκες) στην οποία ρωτήθηκαν σχετικά με τις εμπειρίες τους όσον αφορά τη γονική / οικογενειακή βία, τους οικογενειακούς δεσμούς και την ψυχολογική τους κατάσταση. Η ανάλυση έδειξε ότι η έκθεση σε γονική / ενδοοικογενειακή βία συνδεόταν με μειωμένη αυτοεκτίμηση, αυξημένο άγχος και ασθενέστερους οικογενειακούς δεσμούς στους νεαρούς ενήλικες συγκριτικά με εκείνους που μεγάλωσαν σε οικογένειες χωρίς τέτοιου είδους καταστάσεις.
 
Ωστόσο, η παρουσία ισχυρών οικογενειακών δεσμών είχε ρυθμιστικό ρόλο.
Παρά το γεγονός ότι κάποιοι νέοι είχαν μεγαλώσει σε ένα σπίτι με ενδοοικογενειακή βία, οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί τους βοήθησαν να έχουν αυξημένη αυτοεκτίμηση και λιγότερο άγχος. Αυτή η ρυθμιστική επίδραση των οικογενειακών δεσμών παρατηρήθηκε όταν η ενδοοικογενειακή βία ανάμεσα στους γονείς / κηδεμόνες αναφέρθηκε είτε ως σωματική είτε ως ψυχολογική βία.
 
Η Catherine Naughton αναφέρει: «Παρά το γεγονός ότι οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί βοηθούν στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και τη μείωση του άγχους σε ορισμένους νέους που μεγάλωσαν σε σπίτια με ενδοοικογενειακή βία, δυστυχώς η πλειοψηφία είναι πιθανότερο να αναφέρει ασθενείς οικογενειακούς δεσμούς. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα ψυχολογικά οφέλη που παρέχουν οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί.
 
Η πρώτη μέριμνα για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) πρέπει να είναι η σωματική και ψυχολογική τους ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, δεδομένης της μυστικότητας που περιβάλλει τέτοιες καταστάσεις, είναι σημαντικό οι γονείς, η ευρύτερη οικογένεια και οι φορείς παροχής υπηρεσιών να κατανοήσουν τα προστατευτικά αποτελέσματα που προσφέρουν οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί.
 
Με αυτό τον τρόπο, καλό είναι να ενθαρρύνουν τους νέους που βιώνουν κάτι τέτοιο να διατηρήσουν την έμφυτη αίσθηση ότι ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια η οποία, σε τελική ανάλυση, έχει τη δυνατότητα να τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη».