Νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα - Σε εκκρεμότητα ο προϋπολογισμός

Νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα - Σε εκκρεμότητα ο προϋπολογισμός

 

 


Σε σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου για την προσεχή Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, καλεί τα μέλη, ο Πρόεδρος του Σώματος Δημήτρης Σκαγιάς.

Τα θέματα στα οποία καλούνται να λάβουν αποφάσεις τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την πρόσκληση είναι: 

 

1.Περί αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μυκόνου. 
 
2.Περί ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ στις επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την υπ’αριθμ.04/2014 απόφαση του Δ.Σ. Μυκόνου λόγω παράλειψης.
 
Το πρώτο θέμα αφορά ειλημμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς όμως την ύπαρξη απόλυτης πλειοψηφίας σύμφωνα με το αρ.202 του Ν.3463/2006).
 
Η παρουσία όλων, όπως τονίζεται, κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου με την λήψη απόφασης των ανταποδοτικών τελών να εγκριθεί ο Προϋπολογισμός 2014 (απαραίτητη προϋπόθεση)  και με την λήψη απόφασης ορισμού Προέδρων επιτροπών να διεξαχθούν ομαλά οι ήδη προγραμματισμένοι διαγωνισμοί του Δήμου Μυκόνου.