Παράταση της καταβολής τρέχουσων ασφαλιστικών εισφορών ζητά η ΕΣΕΕ

Παράταση της καταβολής τρέχουσων ασφαλιστικών εισφορών ζητά η ΕΣΕΕ

 

 

 

 

Με επιστολές προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους Διοικητές ΙΚΑ και ΟΑΕΕ η ΕΣΕΕ ζητά την παράταση της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών υποχρεώσεων σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.
 
Είναι γνωστά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το κλείσιμο των Τραπεζών και την επιβολή των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων. Στην αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διαχείριση των διαθεσίμων τους στις Τράπεζες, έχει έρθει να προστεθεί και η κατ’ ουσία κάθετη πτώση του τζίρου, λόγω της έλλειψης ρευστότητας του καταναλωτικού κοινού και του φόβου που γενικότερα κυριαρχεί στην κοινωνία.
 
Μέσα σε αυτό το αντικειμενικά «καχεκτικό κλίμα» στην αγορά και ενόψει όλων των άλλων σωρευμένων υποχρεώσεων που αντιμετωπίζουν οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, είναι πιθανό πολλοί από αυτούς να μην καταφέρουν να ανταποκριθούν στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ.  
 
Αυτό όμως, για όσους εξ’ αυτών (και είναι πολλοί) έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων,  συνεπάγεται απώλεια τόσο της ρύθμισης όσο και των παράπλευρων ευεργετημάτων που απολαμβάνουν, όπως για παράδειγμα είναι η ένταξη σε χαμηλότερη κατηγορία ασφάλισης για τον ΟΑΕΕ.
 
Κατόπιν αυτών, η ΕΣΕΕ ζήτησε την παράταση της υποχρέωσης καταβολής των τρεχουσών εισφορών των επαγγελματιών προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ για ένα μήνα, χρονικό διάστημα κατά το οποίο προβλέπεται ότι θα έχει επιτευχθεί η συμφωνία με τους δανειστές και άρα θα έχει επανέλθει μερικώς η κανονικότητα στην αγορά.
 
Παράλληλα, με επιστολές προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Οικονομίας, η ΕΣΕΕ ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων περιοχών. Οι πληγές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο και στις λοιπές περιοχές που ξέσπασαν θα κάνουν καιρό να επουλωθούν.
 
Ο εμπορικός κόσμος της χώρας παρακολουθεί τα δεινά που υπομένουν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις των εν λόγω περιοχών και ήδη δραστηριοποιείται πολύπλευρα για την ανακούφισή τους. Η δραστηριοποίησή μας όμως από μόνη της δεν αρκεί. Πάρα πολλές από τις επιχειρήσεις μέλη μας έχουν μεγάλες απώλειες τόσο σε τζίρο όσο και σε υλικό, ενώ είναι αντιμέτωπες με σημαντικά έξοδα που δεν είχαν προϋπολογίσει.
 
Επιπροσθέτως, το γενικότερο κλίμα μετά τις πυρκαγιές έχει ήδη προκαλέσει υποβάθμιση της τοπικής αγοράς, μείωση του τουριστικού ρεύματος ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο και γενικευμένο μούδιασμα των καταναλωτών και όλα αυτά, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων που έχουν επίπτωση στο σύνολο της αγοράς, μπορεί να οδηγήσουν πολλές από τις τοπικές επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή της λειτουργίας τους.
 
Για να μη συμβεί αυτό, η ΕΣΕΕ ζήτησε την νομοθέτηση των εξής μέτρων υπέρ των πληγεισών επιχειρήσεων, τα οποία προβλέπονται και έχουν εφαρμοστεί σε παλαιότερες περιπτώσεις με χρονικό ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους:
 
• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
• Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος, των ληξιπρόθεσμων χρεών τους και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο.
• Αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τις επιχειρήσεις με ιδιόκτητους χώρους.
• Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ.
• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.
• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
• Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
• Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.
• Ρύθμιση για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
• Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET με ειδικό πρόγραμμα για τις πυρόπληκτες περιοχές που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις.
 
Δεδομένου και του ειδικού ενδιαφέροντος που γενικότερα έδειξε η Κυβέρνηση, κατά την διάρκεια των πυρκαγιών, για τις δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες, η ΕΣΕΕ ζήτησε να μεριμνήσει για την άμεση ισχύ των παραπάνω ευεργετικών ρυθμίσεων, ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την καταστροφή των περιοχών που λειτουργούν και έτσι να διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους.