Πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων σε απόρους από την ΠΝΑΙ

Πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων σε απόρους από την ΠΝΑΙ

 

 

 

H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιδιώκοντας τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πολιτών συντονίζει, ως επικεφαλής εταίρος των Κοινωνικών Συμπράξεων του Νομού Κυκλάδων και του Νομού Δωδεκανήσου για τις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου & Καρπάθου την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
 
Επιπλέον, συμμετέχει ως εταίρος στις Κοινωνικές Συμπράξεις Ρόδου και Κω με επικεφαλής τους  Δήμους Ρόδου και Κω.
 
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη διάθεση τροφίμων σε άπορους και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να υποβάλουν Αιτήσεις Υπαγωγής για λήψη των προβλεπόμενων παροχών.
 
 
Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
 
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
 
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
 
Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. 
 
Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
 
Περιουσιακά κριτήρια:
 
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
 
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
 
Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων:  Έως τις 05.08.2015
 
Τρόπος υποβολής αιτήσεων: 
Οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης 
Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. 
 
Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της σύμπραξης, οι δυνητικά ωφελούμενοι πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:
- Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής όλων των μελών της οικογένειας
- Ε1 2015 (φορολογικού έτους 2014)
- Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα)
- ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
- ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας 
 
Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 
Για τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ηλίας  Γ. Ζωγραφίδης
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας
 
Χαρίκλεια Ε. Γιασιράνη,  Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  για την υποβολή των αιτήσεών τους στα παρακάτω σημεία υποστήριξης. 
 
Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων
 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
ΑΝΔΡΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
1. Δημοτική Ενότητα Χώρας Άνδρου (Κτήριο Δημαρχείου) 22823-60223 22823-60240
2. Δημοτική Ενότητα Κορθίου, Όρμος Κορθίου, Άνδρος 22823-60320 22823-60326
3. Δημοτική Ενότητα Υδρούσας, Μπάτσι Άνδρου 22820-41343
4. Δημοτική Ενότητα Υδρούσας, Γαύριο Άνδρου 22823-60117 22823-60118
 
ΑΝΑΦΗ
 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 22860-61390
 
ΘΗΡΑ
 
1. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, Γραφείο ΚΕΠ, Φηρά Θήρας 22863-60123 22863-60125
22863-60126
 
2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΡΑΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, Φηρά Θήρας 22860-25920
 
ΙΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ, Γραφείο ΚΕΠ 22863-60400
 
ΣΙΚΙΝΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ, Γραφείο ΚΕΠ 22860-51196
 
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, Γραφείο ΚΕΠ 22860-41285
 
ΚΕΑ
 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ, Γραφείο ΚΕΠ, Πλατεία Ιουλίδας Κέας 22880-21150
 
ΚΥΘΝΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ, Χώρα Κύθνου 22813-61101 22813-61102
 
ΚΙΜΩΛΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 22870-51218
 
ΜΗΛΟΣ
 
1. Επαρχείο Μήλου 2287361201
2287361229
 
2. ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 22873-60115 22873-60100 22870-22894
 
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, Χώρα Σερίφου 22810-52311 22810-51210
 
ΣΙΦΝΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας 22843-60322 22843-60320
22843-60328 22843-60326
 
ΜΥΚΟΝΟΣ
 
1. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Δημαρχείο, Γιαλός Μυκόνου 22890-22201
 
2. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Κτήριο Μαύρου 22890-24036
 
ΑΜΟΡΓΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 22853-60216 22853-60201
 
ΝΑΞΟΣ
 
1. Επαρχείο Νάξου 22853-61441 22853-61444 22853-61451
 
2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
Γραφείο Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας, Νάξος 22850-22233
 
 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 22840-61570, 61753
 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
ΠΑΡΟΣ
 
1. Επαρχείο Πάρου 2284361201 2284021249
 
2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας
Παροικία Πάρου 22843-60155
 
3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
Γραφείο Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής, Πάρος 22840-24807
 
ΣΥΡΟΣ
 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, Πάροδος Σάκη Καράγιωργα Ερμούπολη Σύρος 2281083656
2281082468
 
2. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Κ. Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9, κτήριο Κ.Α.Π.Η., Σύρος 22810-81001
 
3. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ
Γεωργίου Παπανδρέου 15, Ερμούπολη, Σύρος 22810-84782
 
4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ Βαφιαδάκη 2, Μητροπολιτικό Μέγαρο (απέναντι από τα τον Αγ. Νικόλαο) 22810-82582
 
5. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ, Βαφιαδάκη 2, Μητροπολιτικό Μέγαρο (απέναντι από τα τον Αγ. Νικόλαο) 22810-82815
 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
ΤΗΝΟΣ
 
1. Επαρχείο Τήνου 22833-61200 22833-61243
 
2. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
 
α. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Τήνου – Χώρα Τήνου 2283360300
β. ΚΕΠ Τοπικής Ενότητας Πανόρμου - Πύργος Τήνου 2283031302
γ. Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου - Ξινάρα Τήνου 22833-60221/60124
 
Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου-Καρπάθου
 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
 
1. ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
 
α. Κτίριο Επαρχείου Καλύμνου (1ος Όροφος)
β. Κτίριο Πρώην Αστυνομικού Σταθμού Χώρας Καλύμνου 22430-59630 22430-28195
 
2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Ενορία Χριστού, Κάλυμνος 22430-59144 22430-23141
 
ΛΕΡΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, Πλάτανος Λέρου 22470-23130,
22473-60200
 
ΠΑΤΜΟΣ
 
1. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ, Δημοτικό Κατάστημα Χώρας Πάτμου 22473-60306 22473-60324
 
2. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΠΑΤΜΟΥ, Χώρα Πάτμου 22470-20804
 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, Χώρα Αστυπάλαιας 22430-61406
 
ΛΕΙΨΟΙ
 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 22473-60511
 
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 22470-29009
 
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
 
1.ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 22453-61213 22453-61204
 
2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
 
α. Γραφεία Δήμου, Πηγάδια 22453-60140 22453-60141 22453-60124
 
β. Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Ολύμπου 22450-51203
 
3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Απέρειον Καρπάθου 22450- 31222
 
ΚΑΣΟΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 22450-41277