Μέχρι τις 30 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη 20 ατόμων στον τομέα καθαριότητας στο Δήμο Μυκόνου

Μέχρι τις 30 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη 20 ατόμων στον τομέα καθαριότητας στο Δήμο Μυκόνου

 

 


Ο Δήμος Μυκόνου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι [20] ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας για πέντε μήνες. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση πρόκειται για: 
 
μία (1) θέση ΔΕ29 Οδηγών Απορριματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 
τρεις (3) θέσεις ΔΕ29 Οδηγών Απορριματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 
οκτώ (8) θέσεις ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστές), &
οκτώ (8) θέσεις  ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Πλήρωμα Απορριμματοφόρου), 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 με αριθμ. Πρωτ. 5782/02.07.2015 (ΑΔΑ: Ω043ΩΚΚ-ΒΜΒ). 
 
Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 21.07.2015  έως και την Πέμπτη 30.07.2015. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Μυκόνου καθώς και στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Μυκόνου και στα τηλέφωνα: 2289028411 & 2289028621  αντίστοιχα. 
Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν πλήρως από την ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, www.mykonos.gr . 
 
Κατεβάστε την αίτηση