ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών 73 φαρμάκων

ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών 73 φαρμάκων

 

 

 

Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών 73 φαρμακευτικών σκευασμάτων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 
 
Η εφαρμογή της απόφασης είναι άμεση και κατά τη διάρκεια της ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων και ενδοκοινοτική διακίνηση των 73 φαρμακευτικών προϊόντων. Για τους παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις. 
 
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ινσουλίνες, εμβόλια, φάρμακα για τον χρόνιο πόνο, για το αναπνευστικό σύστημα, υπολιπιδαιμικοί παράγοντες και αντιψυχωσικά. 
 
Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει επίσης ότι, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη. 
 
Η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση. Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από το ΙΦΕΤ ή φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο της μόνιμης ή/και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.