ΙΚΑ: Νέα παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΙΚΑ: Νέα παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

 

 

 

Παρατείνεται έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει, η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων που έληγε στις 30 Ιουνίου, με απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
 
Η προθεσμία είχε ήδη παραταθεί δυο φορές έως τις 10 και εν συνεχεία έως τις 16 Ιουλίου.