Με 16 θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/07

Με 16 θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/07

 


Για τις 15 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου κατά την διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν 16 θέματα.
 
Η συνεδρίαση ξεκινά στις 20:00 στο δημοτικό κατάστημα, ενώ θα προηγηθεί η ειδική συνεδρίαση για τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2014 του Δήμου στις 19:00.
 
Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων:
 
1) Περί έγκρισης της με αριθ.11/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο.’Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’» με θέμα τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2014 του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.
 
2) Περί απαλλαγής εξόδων ταφείων και εκταφής, λόγω απορίας των κληρονόμων του θανόντος ΠΟΛΙΤΗ Δημητρίου
 
3) Περί ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων δημοτών για το έτος 2015 κατόπιν αιτήσεων τους
 
4) Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στο πλαίσιο ορισμού κοινωνικής σύμπραξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου Σίφνου και λοιπών άμεσων ενεργειών για το πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 
5) Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου της Μυκόνου
 
6) Περί πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με το έρθρο 206 του Ν.3584/2007
 
7) Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κόρφου Μυκόνου
 
8) Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. ΄Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’» και προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου έτους 2015
 
9) Περί λήψης απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου
 
10) Περί αποδοχής ποσού 20.600,00€ από τους Κ.Α.Π. (ΣΑΤΑ 2015) για δράσεις πυροπροστασίας του Δήμου Μυκόνου
 
11) Περί εξέτασης παράτασης ισχύος της από 15-07-2014 τροποποίησης της σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.
 
12) Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών της ΚΟΝΤΙΖΑ Αφροδίτης κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας
 
13) Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 4.662,00 € στην ΓΑΛΟΥΝΗ Φρασκούλας κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας
 
14) Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ)   
 
15) Περί έγκρισης σύναψης έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Πανεπιστημίου Πειραιά 
 
16) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ.