Ανακοίνωση της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων για την ανάρτηση τιμοκαταλόγου

Ανακοίνωση της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων για την ανάρτηση τιμοκαταλόγου

 

 
Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ενημερώνει κατόπιν αλληλογραφίας της με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  ότι με τον Ν.4254/2014 καταργήθηκε η διαδικασία υποβολής Δήλωσης Τιμών και ανάρτησης Πινακίδων Ενημέρωσης Πελατών στα δωμάτια των Τουριστικών καταλυμάτων, είναι όμως σε ισχύ η υποχρέωση να έχουν αναρτημένο Τιμοκατάλογο όλα τα καταλύματα συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχείων σε ορατό από τον πελάτη σημείο, (Άρθρο 85, ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014), στον οποίο αναγράφονται οι τελικές τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν.
 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύει το Επιμελητήριο Κυκλάδων "Οι τιμές μπορούν να διαμορφωθούν ελεύθερα, σύμφωνα όμως πάντα με αυτά που ορίζει η νομοθεσία του αρμόδιου Υπουργείου Τουρισμού. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) για έλλειψη τιμοκαταλόγου και πεντακοσίων ευρώ (€500) για υπέρβαση τιμής".