Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ της Τήνου

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ της Τήνου

 

 

Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Τήνου στις 19:30 για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για ανάληψη πρωτοβουλίας προς αποτροπήν της εγκατάστασης μεγάλων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας την Τήνο και (προς) προσβολή της συναφούς, απο 23-12-2013, έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, απο το ΥΠΕΚΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2014

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης ενόψει της 30ης Ιανουαρίου 2014, επετείου της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 5ο: Κατανομή ποσού 30.771,57 Ε από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.