Το ΣτΕ δεν μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα της ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Το ΣτΕ δεν μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα της ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα

 

 

 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία  μεταφέρθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς όπως υπογραμμίζεται, κυρώθηκε με τον νόμο 423/2015.
 
Οι Σύμβουλοι απέρριψαν ως απαράδεκτη την προσφυγή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Σίνδος) που είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι τα ΧΡΗΜΑΤΑ που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του ΝΠΔΔ και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του, είναι ακατάσχετα.
 
Σύμφωνα με τη naftemporiki.gr, στην προσφυγή τόνιζε ότι η Π.Ν.Π. είναι αντισυνταγματική, καθώς πλήττει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 16 του Συντάγματος αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ενώ καταστρατηγεί ευθέως και αναμφιβόλως την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιονομικής αυτοτέλειας.
 
Όπως σημειώνεται στην υπ’ αριθμόν 2567/2015 απόφαση των συμβούλων της Επικρατείας η αίτηση του Τ.Ε.Ι. κατατέθηκε στις 28.4.2015, δηλαδή την επόμενη ημέρα της κύρωσης της Π.Ν.Π, με  το νόμο 4323/2015 και υπογραμμίζουν ότι η κύρωση της Π.Ν.Π. με τον επίμαχο νόμο έγινε αναδρομικά.
 
Όπως αναφέρουν στην απόφαση, η Ολομέλεια του ΣΤΕ κατά του νόμου «δεν χωρεί αίτηση ακυρώσεως»