Να επιστρέψει η Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζήτησε η έκτακτη διάσκεψη των προέδρων του Ε.Κ.

Να επιστρέψει η Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζήτησε η έκτακτη διάσκεψη των προέδρων του Ε.Κ.