Ανέστειλε τις ταμειακές πληρωμές η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου

Ανέστειλε τις ταμειακές πληρωμές η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου

 

 

 

 
Δεν δέχεται από σήμερα και για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι τράπεζες, ταμειακές πληρωμές η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, λόγω των τρέχουσων εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα. 
 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της οικονομικής υπηρεσίας "Στην περίπτωση - όπου αυτό είναι εφικτό- πληρωμής δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και δόσεων ρυθμίσεων οφειλών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) τα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης θα εκδίδονται μετά την σχετική επιβεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας των εν λόγω πληρωμών". Κατόπιν θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των υπόχρεων για την παραλαβή των διπλοτύπων.