Ταξιδιωτικές συστάσεις για την Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες

Ταξιδιωτικές συστάσεις για την Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες

 

 
Bρετανία, Γερμανία και Ολλανδία εξέδωσαν την Κυριακή οδηγία για τους ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τους οποίους καλούν να προμηθευτούν αρκετά μετρητά για τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των τραπεζικών πληροφοριών.
 
«Έχετε μαζί σας αρκετά μετρητά για όλα τα έξοδα κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην Ελλάδα και μέχρι την επιστροφή» συνέστησε το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών. 
 
«Οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα πρέπει να λάβουν υπόψη την πιθανότητα οι τραπεζικές υπηρεσίες -συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με μετρητά και τις υπηρεσίες των ATM- θα μπορούσαν δυνητικά να περιοριστούν σε όλη τη χώρα χωρίς επαρκή προειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας αρκετά ευρώ σε μετρητά» ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.
 
Ανάλογη ταξιδιωτική οδηγία εκδόθηκε από το Βερολίνο.