Συζήτηση για δυο έργα της Μυκόνου στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεταξύ των οποιίων το Κλειστό Γυμναστήριο

Συζήτηση για δυο έργα της Μυκόνου στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεταξύ των οποιίων το Κλειστό Γυμναστήριο

 

 

 

Την Κυριακή 5 Ιουλίου πρόκειται να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του γυμνασίου - λυκείου στην Χώρα Αμοργού.
 
Στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 09:30 το πρωί περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και δυο θέματα για τη Μύκονο. Πρόκειται για τα έργα του Κλειστού Γυμναστήριου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Αργύραινα, για την ένταξη τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ 1ο: Νέο Δημοσιονομικό περιβάλλον
 
ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση θεμάτων νήσου Αμοργού
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχεις και κάθε Μορφής Διακρίσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Εισηγητής: Προϊστάμενος ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνης Βουτσίνος
 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΠΝΑ στις Κοινωνικές Συμπράξεις στο πλαίσιο των δράσεων επιχειρησιακού προγράμματος "Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)" σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπ' αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/05-06-2015". Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Ηλίας Ζωγραφίδης
 
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση ως προς την χρονική διάρκεια (παράταση) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) "Δήμητρα" και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕΠ) με το διακριτικό τίτλο "Ελίχρυσος" για τη δημιουργία Βοτανικού Κήποου στην περιοχή Χρούσσα της ν. Σύρου. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Άνδρου για έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Άνδρου. Εισηγητής: Έπαρχος Άνδρου κ. Δημήτριος Λοτσάρης
 
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για εγγραφή δύο νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΕ Κυκλάδων, στον Πίνακα 6: "Έργα με Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηματοδότηση του τρίτου" με τίτλους:
- ΠΣ ΠΝΑ & Δήμου Μυκόνου για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ν. Μυκόνου 
- ΠΣ ΠΝΑ & Δήμου Μυκόνου για την ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου ν. Μυκόνου
και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑ για την εξειδίκευση και συμφωνία των όρων των σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Μυκόνου. Εισηγητής: Αγ. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λούβαρης Αντώνης.
 
ΘΕΜΑ 8ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτοους 2015. Εισηγητής: Αγ. Προϊστάμνος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λούβαρης Αντώνης
 
4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου 2015. Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.
 
ΘΕΜΑ 9ο: Κατάρτιση, Επεξεργασία, Προέλεγχος Απολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης.
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Δ' Τριμήνου 2014 και Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Α' Τριμήνου 2015. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης
 
ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση ως προς την ισχύ της Π.Σ. μεταξύ ΠΝΑΙ και Υπ. Αιγαίου για την υλοποίηση του έργοου με τίτλο Μεταφορά πόσιμου νερού σε άνυδρα νησιά της Δωδεκανήσου". Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ και Δήμου Αγαθονησίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Ανάπλαση Μεγάλου και μικρού οικισμού στο Αγαθονήσι". Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης Π.Σ. μεταξύ ΠΝΑΙ, ΤΕΕ και Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής κληρονομιάς της Δωδεκανήσου". Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης Π.Σ. μεταξύ ΠΝΑΙ και Υπ. Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Φωτισμός Βράχου Λίνδου". Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.
 
ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση ως προς την ισχύ και τον Π/Υ της Π.Σ. ¨Πλακόστρωση Τ.Κ. Μεσαναγρού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και μόνωση δώματος Μουσείου". Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.
 
ΘΕΜΑ 16ο: Αντιπυρική Προστασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πρόταση παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση" με εισηγητή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Λουκά Κωτσαδάμ.
 
ΘΕΜΑ 17ο: Επικύρωση πρακτικών 6ης / 23-5-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου
 
ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου