Πολύ λιγότεροι φέτος οι μαθητές που αρίστευσαν στις πανελλαδικές

Πολύ λιγότεροι φέτος οι μαθητές που αρίστευσαν στις πανελλαδικές

 

Πολύ λιγότεροι, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ήταν φέτος οι μαθητές που αρίστευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας. Ενδεικτικό είναι ότι σχεδόν σε όλα τα μαθήματα τα ποσοστά των μαθητών που βαθμολογήθηκαν από 18 και πάνω (στην κλίμακα του 20) ήταν μειωμένα σε σχέση με τις τέσσερις προηγούμενες χρονιές (2011-2014).
 
Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση ποσοστού υψηλής βαθμολογίας σημειώθηκε στη Φυσική Κατεύθυνσης, με το 5,18% των μαθητών που προέρχονταν από τη Θετική Κατεύθυνση να αριστεύει, σε σχέση με το 18,13% πέρυσι.
Το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης κύκλου Ι ανήλθε στο 5,29% (16,52% πέρυσι), ενώ του κύκλου ΙΙ στο 1,25% (4,94% πέρυσι).
 
Εξαίρεση αποτέλεσαν το μάθημα της Χημείας-Βιοχημείας Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ι (20,81% φέτος - 17,38% πέρυσι), των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (35,28% φέτος - 30,65% πέρυσι) και Ανάπτυξης Εφαρμογών (14,93% φέτος - 8,36% πέρυσι) της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ και το ειδικό μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (30,62% φέτος - 27,45% πέρσι). 
 
Ακόμη, περισσότεροι ήταν οι μαθητές που προέρχονταν από τη Θετική Κατεύθυνση και αρίστευσαν στη Χημεία Κατεύθυνσης (34,93% φέτος - 26,97% πέρυσι).
 
Γενικότερα, το ποσοστό μαθητών που αρίστευσαν (βαθμολογία πάνω από 18), έφτασε το 5,07%, ενώ, ανά κατεύθυνση, τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν ως εξής: Θεωρητική Κατεύθυνση: 4,59%, Θετική Κατεύθυνση: 10,61%, Τεχνολογική Κατεύθυνση (κύκλος Ι): 9,03%, Τεχνολογική Κατεύθυνση (κύκλος ΙΙ): 3,30%.
 
Τα στατιστικά που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας επιβεβαίωσαν τα μεγάλα ποσοστά βαθμολογιών κάτω της βάσης, ειδικά στη Φυσική Κατεύθυνσης, για τους υποψηφίους που προέρχονταν από την τεχνολογική κατεύθυνση (79,17% για τον κύκλο ΙΙ και 54,52% για τον κύκλο Ι).
 
Επίσης, υψηλό ήταν το ποσοστό γραπτών κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, στους μαθητές που προέρχονταν από την Τεχνολογική Κατεύθυνση του κύκλου ΙΙ (69,97%). 
 
Ιδιαίτερα υψηλό ήταν και το ποσοστό που αφορά στους μαθητές που έγραψαν κάτω από τη βάση στην Ιστορία Γενικής Παιδείας (64,98%).
 
Δυσκολία στα μαθήματα Γενικής Παιδείας είχαν και οι μαθητές των ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τα στοιχεία των βαθμολογιών, που ανακοινώθηκαν χθες. Ειδικότερα, το ποσοστό γραπτών που βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση στη Νεοελληνική Γλώσσα έφτασε το 73,63% και το αντίστοιχο ποσοστό στα Μαθηματικά, το 76,08%. 
 
Σχετικά με τα μαθήματα ειδικότητας, το μεγαλύτερο ποσοστό γραπτών κάτω από τη βάση έχουν οι Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών, που φτάνει σχεδόν το 90% (87,29%). Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό για το μάθημα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για την ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων (75,29%).
 
Όσον αφορά το ποσοστό των γραπτών που αναβαθμολογήθηκαν, αν και είναι μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές (στοιχεία 2008-2015), στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας Γενικής Παιδείας και της Λογοτεχνίας κατεύθυνσης είναι αρκετά υψηλό- 13,28%, 8,43% και 18,34%, αντίστοιχα- την ώρα που στα υπόλοιπα μαθήματα το αντίστοιχο ποσοστό κινείται κοντά στο 2%.
 
Όλα τα στατιστικά στοιχεία και οι σχετικοί πίνακες που αφορούν τα εμπλουτισμένα στατιστικά των υποψηφίων Γενικών Λυκείων και τις βαθμολογίες των υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
 
Πηγή: in.gr