Δύο θέματα για τη Μύκονο περιλαμβάνει η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ

Δύο θέματα για τη Μύκονο περιλαμβάνει η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ

 

 

Την Τρίτη 30 Ιουνίου πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 11:00 το πρωί με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο και στη Ρόδο.
 
Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι τα εξής:
 
1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Κέντρο Νοτιοπελαγίτικης Οινογαστρονομίας» Α’ Φάση.
 
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου περιοχής στρατοπέδου Δήμου Πάτμου».
 
3. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης προθεσμίας  των εργασιών του έργου:  «Επισκευή Γραφείων Τμήματος Ασφαλείας Ρόδου».
 
4. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου και άρση επικινδυνότητας Ν. Τήλου».  
 
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Προφήτη Ηλία-Κατασκηνώσεις».
 
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Ρόδου – Λίνδου και ανατολικές ακτές αεροδρόμιο». 
 
7. Έγκριση κόστους ηλεκτροδότησης Φωτεινών Σηματοδοτών του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης – διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου απο Φαληράκι έως Κολύμπια».   
 
8. Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινών Σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.  Ρόδου», μετά την υπ΄αριθμ. 3/08-05-2015 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 του νόμου 2839/2000.
 
9 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Σήμανση – Ασφάλεια οδικού δικτύου νήσων Κέας, Κύθνου, Σύρου, Πάρου, Τήνου, Μυκόνου».  
 
10. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Σήμανση – Ασφάλεια οδικού δικτύου νήσων Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Θηρασιάς, Ανάφης».
 
11. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Τήνου (2015)».
 
12. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Ανάφης (2014)».
 
13. Έγκριση 1ου πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την έδρα της Π.Ε. Μυκόνου (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την : «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κ.λ.π. στο οδικό δίκτυο των Π.Ε. Σύρου – Μυκόνου-Πάρου». 
 
14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών (Ε.Α.Ε.Π.) που αφορά: «Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου εφεδρικής ισχύος 350 KVA».
 
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Διαμόρφωση λιμένος στις Καμάρες νήσου Σίφνου».
 
16. Εισήγηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με θέμα: ‘’Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης’’ – ‘’Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής’’. 
 
17. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την Περ. Ενότητα Δωδ/σου για το έτος 2015 προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, τα πρακτικά κλήρωσης μελών επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών-ενστάσεων-παραλαβής προμήθειας του άνω διαγωνισμού, την έγκριση διάθεσης πίστωσης 44.000,00 € για τη διενέργεια του άνω διαγωνισμού.
 
18. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών πρόχειρων διαγωνισμών και ενημέρωση επί προδικαστικής προσφυγής για το πρόγραμμα ‘’ Καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’. 
 
19. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών πρόχειρων διαγωνισμών για το πρόγραμμα ‘’ Καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’.
 
20. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
21. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
22. Έγκριση δαπανών έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
23.  Έγκριση ανεξόφλητων δαπανών οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
24. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.
 
25. Έγκριση Ορθής επανάληψης αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής. 
 
26. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη. 
 
27. Εγκρίσεις μετακινήσεων   κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 
28. Εγκρίσεις μετακινήσεων   κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.