Σημαντικά θέματα στο τραπέζι της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου σήμερα Τρίτη

Σημαντικά θέματα στο τραπέζι της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου σήμερα Τρίτη

 

 


Πλούσια είναι η ατζέντα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου την Τρίτη 23 Ιουνίου. Θέματα όπως οι ασφαλτοστρώσεις, η αντικατάσταση των λαμπτήρων του διτκύου ηλεκτροφωτισμού, αλλά και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς δεσπόζουν στην αυριανή συνεδρίαση. 

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αναλυτικά τα θέματα είναι 12 και αφορούν:

1. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων
διακήρυξης για την υπηρεσία «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
2. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων
διακήρυξης για την προμήθεια «Χημικών τουαλετών (WC) ΑΜΕΑ».
3. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων
διακήρυξης για την υπηρεσία «Βελτίωση οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού
δικτύου του Δ. Μυκόνου».
4. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, για την υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή όλων των οχημάτων του Δ. Μυκόνου».
5. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, για την υπηρεσία «Συντήρηση – αντικατάσταση ελαστικών κλπ. όλων των οχημάτων του Δ. Μυκόνου».
6. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ. του Δ. Σ. του Δ. Μυκόνου».
7. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων
διακήρυξης για την υπηρεσία «Αντικατάσταση λαμπτήρων δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ. Μυκόνου».
8. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων
διακήρυξης για την υπηρεσία «Περίφραξη κάδων απορριμμάτων του Δ. Μυκόνου».
9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Εργατοτ. Προσωπ.(Λειτουργία ΧΥΤΑ και Αποκομιδή απορριμμάτων – Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων Δ.Μυκόνου).
10. Εξέταση δικογράφων και άσκηση ή μη ένδικων μέσων.
11. Διάθεση διαφόρων άλλων πιστώσεων.
12. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων, εγγράφων κλπ.