ΙΚΑ: «Παράθυρο» νομιμοποίησης ανασφάλιστων εργαζομένων

ΙΚΑ: «Παράθυρο» νομιμοποίησης ανασφάλιστων εργαζομένων

 

 
“Παράθυρο” για τη νομιμοποίηση - χωρίς επιβολή προστίμου - ανασφάλιστων που απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις και δηλώθηκαν ως “εργαζόμενοι” στο ηλεκτρονικό σύστημα “Εργάνη” του υπουργείου Εργασίας, “ανοίγει” το ΙΚΑ.
 
Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του ιδρύματος δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες να ασφαλίσουν εκ των υστέρων και όσους εργαζόμενους είχαν δηλώσει ότι απασχόλησαν χωρίς να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου και στη συνέχεια αποχώρησαν, είτε οικειοθελώς είτε κατόπιν απόλυσης.
 
Η “απογραφή” - νομιμοποίηση της απασχόλησης του ανασφάλιστου θα γίνεται στο τμήμα μητρώου οποιουδήποτ υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α προσκομίζοντας αντίγραφα των εντύπων αναγγελίας πρόσληψης – οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας που είχαν υποβληθεί στην “Εργάνη”.
 
Για τη διευκόλυνση των εργοδοτών παρατείνεται, εξάλλου, με απόφαση του διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλου, έως τις 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την υποβολή της νέας - ενιαίας για τις εισφορές (υπέρ ΙΚΑ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ) Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για τη μισθολογική περίοδο έως τις 12/2013. Η παράταση δεν αλλάζει, ωστόσο, την υποχρέωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.
 
Με πληροφορίες από imerissia.gr