Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για τον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου

Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για τον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου

 


Τελευταία ημέρα σημερα Παρασκευή 19.06 για την κατάθεση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Μυκόνου σε θέματα Αστικού Δικαίου. 

Έργο του θα είναι να συνεργάζεται με το δήμαρχο και να διατυπώνει προφορικά
ή γραπτά συμβουλές σε θέματα νομικής φύσεως, και ιδιαίτερα σε θέματα αστικού
δικαίου.Γενικώς να αναλαμβάνει την εξέταση από νομική άποψη θεμάτων που
απασχολούν το Δήμο Μυκόνου. Επίσης θα διατυπώνει, όπου του ζητηθεί, τεκμηριωμένες νομικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και στα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων ενώ ταυτόχρονα θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όποιων υποθέσεων που ο δήμαρχος του αναθέτει, τον οποίο θα συνδράμει και επικουρεί στο έργο του.