Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η προσφυγή Σαμψούνη - Ρούσσου για τα security

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η προσφυγή Σαμψούνη - Ρούσσου για τα security

 

 

 

 
Η Αποκεντρωμένη Διοικηση Αιγαιου απέρριψε την προσφύγη των Δημοτικών Συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Μυκόνου Ντίνας Σαμψούνη και Παντελή Ρούσσου κατα της απόφασης 40/09.03.2015 του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης των δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χωρών του Δήμου Μυκόνου. 
 
Η προσφυγή σύμφωνα με τον Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Νίκο Θεοδωρίδη κρίθηκε "ως νόμω αβάσιμη".
 
Διαβάστε αναλυτικά την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου