Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου

 

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 15:00 το μεσημέρι, πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 
Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, είναι τα εξής:
 
1. Προέλεγχος ταμειακού απολογισμού του Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2014.
 
2. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων.
 
3. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων, εγγράφων κλπ.